Hvorfor Soroptimist - og hvilket formål har vi?

Vi arbejder for at forbedre kvinder og pigers vilkår i hele verden - styrke og uddanne samt hjælpe og gøre det muligt.

Motto: A global voice for women. 

Beskrivelse

Soroptimist international er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, det gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettighederne og kvinders status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på og involvere sig i samfundsproblemer.
Idet soroptimister arbejder på alle niveauer i såvel det civile samfund som internationalt, er de involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.

Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at gøre verden til et bedre sted at være.

På Boardmødet i Glasgow 2007 vedtog Soroptimist International følgende Program Fokus for perioden 2007-2011:

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk af medlemmer kan soroptimister inspirere og skabe mulighed for at ændre og forbedre livet for især kvinder og piger ved at:

- være fortalere for retfærdighed og ligeværdighed
- skabe sikre og sunde miljøer
- udbygge adgang til uddannelse
- remme udvikling af praktiske og ledende evner til gavn for en bæredygtig fremtid

Overordnede mål

Soroptimister vil sikre at kvinder og børn
- kan opnå retfærdighed og lighed
- kan leve i sikre og sunde miljøer
- kan have adgang til undervisning
- kan lære lederskab og praktiske færdigheder

Soroptimist International arbejder gennem: Awareness, Advocacy and Action – bevidstgørelse, fortalervirksomhed og handling.

Vi er stærkt repræsenteret inden for FN med taleret

Soroptimist International og andre NGOer, specielt kvindeorganisationer, har dannet CONGO, Conference of NGOs. Sammen eller hver for sig udfører NGOerne følgende opgaver i forholdet til FN:
 
- Kontrollerer FN organernes arbejde
- Organiserer lobbyer med andre NGOer for at påvirke beslutningsprocessen
- Udarbejder erklæringer og indstillinger, der underskrives af en eller flere NGOer
- Påvirker diplomatiske forhandlinger, humanitært arbejde, udviklingsarbejde og menneskerettigheder
- Er en nødvendig og påskønnet sparringspartner for FN og andre Internationale organisationer der arbejder for menneskerettigheder

Soroptimist International er af FN anerkendt i GENERAL CATEGORY, der er den højeste kvalifikation, der tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status samt automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner.
 
Herudover er vi repræsenteret i følge råd:
 
•         Fao
•         Project Five-O
•         FN-forbundet i Danmark
•         UNICEF, Danmark
•         Kvinderådet