Informationsaften om SI Horsens

Onsdag den 9. januar afholdt Horsensklubben informationsaften på Horsens Bibliotek for interesserede damer.

Det blev en hyggelig aften med indlæg ved klubbens præsident, klubbens ekstensionsudvalg og ved en af de nyeste medlemmer i klubben. Efterfølgende var der stor spørgelyst fra deltagernes side over en kop kaffe. Snakken gik lystigt på tværs af bordene.