Du er her

SI Horsens klubmøde februar 2020

Klubmøde februar 2020 - VÆRTINDEMØDER

OPGAVER TIL DE FIRE VÆRTINDEGRUPPER:

1)

Planlægge og gennemføre klubmøde/sommerudflugt den 3/6-2020 med baggrund i et af SIE’s fokusområder:

·       - 

Uddannelse, ·       Styrkelse af kvinders gennemslagskraft, ·       Vold mod kvinder, ·       Sundhed & Fødevaresikkerhed, ·       Bæredygtighed

2)

Planlægge og gennemføre klubmødet den 21/10-2020 med fokus på SIE’s tema for 2019-2021:

”Vi står på kvinders side ved at fremme uddannelse og mentoring som nævnt i FN’s Bæredygtige Verdensmål nr. 4 = Kvalitetsuddannelse”.

3)

Planlægge og gennemføre klubmødet den 19/5-2021 med fokus på SIE’s tema for 2019-2021:

”Vi står på kvinders side ved at gøre en indsats for at udrydde kønsbaseret vold som nævnt i FN’s Bæredygtige Verdensmål nr. 5 = Ligestilling mellem kønnene”.

 4)

Gennemgå og bearbejde Soroptimas Årsskift 2019 og finde en eller flere ideer til aktiviteter, projekter eller moneymaking i klubben samt fremlægge skriftligt oplæg til bestyrelsen senest den 1/5-2020.  

Ingen gæster. 

TILMELDINGser sket på rundsendt liste  på klubmøde i januar.

 

FRAMELDING. Hvis du bliver forhindret, skal du give dinværtinde besked.

 

BETALING. Husk at indbetale for deltagelse i værtindemødet - kr. 100- til Helle Østergaard på konto 7140-1010799 – senest kl. 18.00 fredagen før mødet - og 75 kr. til værtinden for mad og drikkevarer.